ЕКИП

Агресията при децата – съвремнното разбиране или как да помогнем на детето си.

Агресията при децата – съвремнното разбиране или как да помогнем на детето си.

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти.
Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне).
Цели на обучението:Да се информират родителите за съвременната интерпратация на явлението агресия. Да усвоят основни съвременни техники за овладяване на агресивното поведения.
След обучението родителите ще получат:
Сертификат за участие в обучението;
Компетентности относно съвременната визия за агресията при децата и възрастните;
Конкретни техники за справяне при проява на агресивно поведение.

Публикувано в Теми семейства