ЕКИП

Александър Янев Дерижан

Александър Янев Дерижан
Име Александър Янев Дерижан
Адрес
Телефон
E-mail alek_derijan@yahoo.com
Националност българска
Дата на раждане 25.03.1978
ТРУДОВ СТАЖ
Дати (от-до)

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

 

– От 2003г. – продължава

Съдружник „Медитерани” ООД.

Дейност: подготовяне и презентиране на информация за здравословно хранене при деца и възрастни. Практическо прилагане на принципите за хранене с БИО продукти. Ръководене на професионален екип за здравословно приготвяне и предоставяне на храни в „ Бистро Комерсиал”, гр. София.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

– От 2000 – 2003г.

Студент по геология и география вТехнически университет, гр. Мюнхен, Германия.

Дейност: подготвя и полага изпити по специалностите геология и география.

– От 1997 – 2000г.

Студент по право в ЮЗУ „Н. Рилски”, гр. Благоевград

Дейност: подготвя и полага изпити по специалността право

 

– 1996г. Средно образование в ЕГ „акад. Л. Стоянов” гр. Благоевград, придобита степен на образование.

 

МАЙЧИН ЕЗИК БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ДРУГИ ЕЗИЦИ
[немски език] [Английски език]
Четене отлично мн. добро
Писане отлично добро
Разговор отлично добро

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или в областта на културата и спорта) у дома и др.

– От2003г. и продължава. Ръководи екип в бистро Комерсиал, гр. София

Организира и отговаря за цялостната дейност на екипа, представя го пред административни и обществени органи, медии и потребители на услугите, които се предоставят.

 

– От 2010г. Председател на гражданска структура „Клуб на притежателите и любителите на „Vespa”.

Организира комуникацията и срещите на членовете, подготвя и подписва информации за медиите, защитава интересите им пред институции и граждани, осъществява обществено представяне на дейностите.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване и др.

MS Word

PowerPoint

Excel

 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

· Изследователски и образователни

· Позиция в проекта

 

1. 2011г. Център за иновации в обучението CIO “Protekta”, позиция – автор на обучителни модули и обучител.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Членство в творчески съюзи и организации:

1. В качеството си на ръководител на „Бистро Комерсиал” Номиниран като добро място за хранене в София от веригата за хранене “Michelin”

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЛАСТИ Право, технология на хрененето, социални дейности, БИО продукти и БИО хранене.
Публикувано в sv