ЕКИП

Да развием потенциала на детето си и да отгледаме щастливо и успешно дете (или как да отгледаме Моцарт)?

Да развием потенциала на детето си и да отгледаме щастливо и успешно дете (или как да отгледаме Моцарт)?

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти.
Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне).
След обучението родителите ще получат: Цел на обучението: Да се оптимизират уменията на родителите да прогнозират и планират развитието на детето си, на основата на развитие на неговия творчески потенциал ( избор на училище, спорт, изкуство и др.)
След обучението родителите ще получат:
– Сертификат за участие в обучението;
– Информация за съвременното разбиране за талантливото дете – водещи учени и концепции;
– Информация относно базисни характеристики в личността на детето – проекция за развитие на творчески потенциал;
– Конкретни предписания за ранно откриване на заложби на своето дете;
– Информация за институции и програми за ранно развитие на потенциала на детето – изкуства,спортни, технически и др.

Публикувано в Теми семейства