ЕКИП

Детето и интернет – рискове, възможности и ролята на родителите.

Детето и интернет – рискове, възможности и ролята на родителите.

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти, след предучилища възраст.
Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне).
Цел на обучението: Да се оптимизират взаимоотношенията между основните субекти в живота на учещото се дете – родители и учители.
След обучението родителите ще получат:
– Сертификат за участие в обучението;
– Информираност относно рисковете и предимствата пред съвременното дете и виртуалната реалност;
– Конкретни техники за регламентиране на използването на интернет от децата с семейството;
– Техники за създаване на нова култура за ползване виртуалното пространство от децата.

Публикувано в Теми семейства