ЕКИП

Евгени Кавдански

Евгени Кавдански
Лична информация

 

Име Евгени   Асенов Кавдански
Адрес ул. Иван Михайлов № 66, Благоевград, 2700, Югозападен Университет „Неофит Рилски”, Факултет по педагогика
Телефон +359 887 88 36 19;

+359 878 58 36 19

Факс  
E-mail e_kavdanski@abv.bg   ekavdanski@swu.bg

 

Националност Българска

 

Дата на раждане 25.03.1949 г.

 

 

 

Трудов стаж
            Дати (от-до)
01 .09. 1974 г. до 01. 09. 1975 г.
 
Име и адрес на работодателя Ученическа спортна школа – Благоевград
Вид на дейността или сферата на работа Образование
Заемана длъжност Треньор по хандбал
 
• Дати (от-до) 01 .09. 1975 г. до 10 .10. 1978 г.
• Име и адрес на работодателя Трето основно училище „Димитър Талев” – Благоевград
• Вид на дейността или сферата на работа Образование
• Заемана длъжност Учител по физическо възпитание и спорт
• Дати (от-до) 10 .10. 1978 г. – и по настоящем
• Име и адрес на работодателя ЮЗУ „Неофит Рилски”Факултет по педагогика, катедра Теория и методика на физическото възпитание, 2700 Благоевград , ул. „Иван Михайлов“ № 66,
• Вид на дейността или сферата на работа Образование
• Заемана длъжност Асистент, главен асистент, доцент – доктор
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на работа
• Заемана длъжност
Образование и обучение

 

• Дати (от-до) 1970 – 1974 г.

Висше

 

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

ВИФ „Георги Димитров“ гр. София

Учителски факултет

• Наименование на придобитата квалификация Образователно-квалификационна степен „магистър”. Учител по физическо възпитание и спорт, треньор по лека атлетика.
• Дати (от-до) 1992 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация НСА „Васил Левски“ гр. София

 

• Наименование на придобитата квалификация Треньор по тенис

 

2010 г- Доктор, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Тема на дисертацията: „Многофункционалност на подвижната игра в началното училище»

 

 

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
• Наименование на придобитата квалификация

 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

Майчин език Български

 

Други езици

 

  Руски
Четене много добро
Писане основно
Разговор добро

Френски

много добро

добро

добро

 

 

 

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и   екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

Работя лесно в екип, инициативен, деен, мотивиран.

Решавам поставените ми задачи в срок до пълното им изпълнение, педантичен, прецизен.

Адаптирам се бързо в нова работна среда, благодарение на трудовия ми опит, придобит в различни сфери на образователната система. Имам добри комуникационни умения, придобити в работата и опита ми досега.

Считам коректността, лоялността и организираността в работата като водещи.

 

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

Планиране, организиране и координиране на дейности;

Гъвкавост, креативност, инициативност, решителност;

Разработване и управление на проекти.

 

Участие в екип за разработване и реализиране на проекти, организиране и провеждане на спортни турнири, лагери и курсове, работа в екип при вземане на решения, прецизност и точност при реализирането им, практично организиране на време, сили и ресурси.

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

 

Microsoft Windows

Microsoft Office 2003/2007/2010

Internet

 

Допълнителна информация

Участия в проекти

 

1.„Оценка на някои двигателни възможности използвани в бита при

хора на възраст от 55 години и нагоре”, който се провежда в Канада,

Бразилия, България и Франция под ръководството на Емилия Калинова и колекти от Университета Квебек, Монреал, Канада.

(Evaluation de la capasite fonctionnelle et de la qualite de vie chez les personnes autonomes agees de 55 ans et plus) – 2007 г.- Член на екипа от Българска страна.

 

2.Оценяване на двигателната активност, двигателните способности и спортната образованост на студентите“, 2009 г. – Ръководител на проекта

 

3.Проект „Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда“ 2013 – 2014 г. – Член на екипа

 

4.Оперативна програма Развитие на човешките ресурси «Студентски

практики» 2013-14 г. – Академичен наставник

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИЧНИ, НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФОРМАЦИИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЯ 1.       Съюз на учените в България;

2.       Член на факултетски съвет.

3.       Член на Общото събрание на Университета.

4.       Член на Националната съдийска колегия по хандбал;

5.       Българска федерация по хандбал – Делегат Републиканска категория

6.       Регионален български футболен съюз – Делегат

 

 

 

Публикувано в sv