ЕКИП

Екип

Ицка Дерижан

CV Ицка Дерижан

Доцент, доктор по педагогика. Работи в Бургаски свободен университет.

Развива идеята за толерантността и равноправието във всички измерения на това понятие.

Области на научните и интереси са: педагогика, методика на преподаването, социална психология, социална работа с деца и семейства, социален мениджмънт.

Има сериозен опит в обучението на над 2000 директори на училища, 12000 учители, над 15000 студенти, 1500 родители и др. Консултира деца и семейства, автор на многобройни публикации по въпросите на детството и социално-педагогическите проблеми на детето и социалната среда.

Позиция: Ръководител на екип

Евгени Кавдански

11992594_10203487206979857_1339081611_n

Евгени Кавдански е доцент по теория и методика на физическото възпитание. Области на професионалните му интереси са въпросите на организацията на учебния процес по физическа култура и спорт; спортът в извънучебно време; здраве и спорт, хранене и здравословен начин на живот; организиране на детски лагери спорт и туризъм; организация на времето на учениците в целодневна форма на обучение и др.

Позиция: Обучител

Мария Кавданска

кавданска

Работи в Югозападен университет „Н. Рилски”, гр. Благоевград. Доктор по педагогика. Има дългогодишен стаж като университетски преподавател, педагог, педагогически съветник и методист. Автор и съавтор на над 60 научни публикации – мониграфии, учебници и учебни помагала на МОН, студии, статии и доклади. Научните и интереси са в областта на предприемачеството, трудово-конструктивната и техническа дейност за деца и ученици, приложното творчество и др.

Позиция: Обучител

Тереза Атанасова Тончева

tereza_portret

Василиса Павлова Валеова - Ангелова

vasilesa

Мария Дерижан

12032157_10153394273802713_5768501082830983963_n

доц, д-р Николай Цанков

15417061_696328623875871_1255773195_n

доц. д-р Златка Димитрова

%d0%b4%d0%be%d1%86-%d0%b4-%d1%80-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0

Павел Цветков Павлов

pavel