ЕКИП

Защо БИО храна?

Защо БИО храна?

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти.
Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне).
Цел на обучението: Актуализиране на родителските компетентности относно БИО храните – за децата и семейството.
След обучението родителите ще получат:
– Сертификат за участие в обучението;
– Информация относно БИО продуктите и храненето;
– Техники за приготвяне на БИО храна;
– Рецепти за БИО храни.

Автор: Александър Дерижан

Публикувано в Теми семейства