ЕКИП

За нас

Нашата философия

Ние сме екип от обучители – хора, които се изявяват в различни сфери на образованието, науката и живота.

Ние сме с различен професионален и житейки опит, живеем и работим в различни краища на България.

Обединява ни общият интерес към иновациите – във всичко и всекиго.

Нашите цели – да споделим нашите знания и умения с педагозите, родителите и децата и самите ние да се обогатим с опита им.

Ръководим се от основните принципи за допълнителност ( надграждане на вече съществуващите професионални и житейски умения) и практическа приложимост ( конкретна реализация в практиката и в живота на наученото по време на обучението).

Особеност на екипа ни е разнообразието от специалности и сфери на научното и приложното знание, а това позволява висока мобилност и гарантира иновативност в тематиките и формите на обучение.

Нашите обучения са ориентирани към интеракцията – взаимодействие и учене чрез личния опит. Ето защо те преминават под формата на тренинг, богати са с практически задачи, казуси и дискусии, поради което носят конкретен практически резултат.

В своите разработки ние се опираме не само на собствения опит, но и на постиженията и новаторството на всички колеги, изследователи и практици в областта на тематиките, които предлагаме.

Благодарим на всички за полезните публикации и идеи, от които ни вдъхновяват и мотивират!

 

 

Темите по времетраене са разработени в два варианта:
Първи вариант

Mодулна еднофазна програма – 8 часа

Втори вариант

Издава се сертификат за участие в тематична квалификация.

Възможно е да се организират като двудневни обучения (петък след обяд и събота до обяд).

По желание може да се окаже съдействие за осигуряване на хотел, транспорт и други услуги.

Цените се определят по договаряне, на посочените e-mail адреси, в зависимост от заявените услуги.

Издава се сертификат за участие в тематична квалификация.