ЕКИП

Да развием потенциала на детето си и да отгледаме щастливо и успешно дете (или как да отгледаме Моцарт)?

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти. Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне). След обучението родителите ще получат: Цел на обучението: Да се оптимизират уменията на родителите да прогнозират и планират развитието на детето си, на основата на развитие на неговия творчески потенциал ( избор на училище, спорт, изкуство и др.) След обучението родителите ще получат: – Сертификат за участие в обучението; – Информация за съвременното разбиране за талантливото дете – водещи учени и концепции; – Информация относно базисни характеристики в личността на детето – проекция за раз

Публикувано в Теми семейства

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти. Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне). Цел на обучението: Да се оптимизират отношенията на родителите с децата, които са „различни” – деца с увреждания, с хронични заболявания, с различен етнически произход и др. След обучението родителите ще получат: – Сертификат за участие в обучението; – Актуална информираност относно харектеристиките на „различността” при децата –с увреждания, с хронични заболявания, с различен етнически произход и др. – Информираност относно правата и ангажиментите на семейството и училището в процеса на приобщаването на тези деца в детската градина и/или училище; – К

Публикувано в Теми семейства

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти, след предучилища възраст. Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне). Цел на обучението: Да се оптимизират взаимоотношенията между основните субекти в живота на учещото се дете – родители и учители. След обучението родителите ще получат: – Сертификат за участие в обучението; – Информираност относно рисковете и предимствата пред съвременното дете и виртуалната реалност; – Конкретни техники за регламентиране на използването на интернет от децата с семейството; – Техники за създаване на нова култура за ползване виртуалното пространство от децата.

Публикувано в Теми семейства

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти, след предучилища възраст. Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне). Цел на обучението: Да се оптимизират взаимоотношенията между основните субекти в живота на учещото се дете – родители и учители. След обучението родителите ще получат: – Сертификат за участие в обучението; – Информираност относно рисковете и предимствата пред съвременното дете и виртуалната реалност; – Конкретни техники за регламентиране на използването на интернет от децата с семейството; – Техники за създаване на нова култура за пол

Публикувано в Теми семейства

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти. Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне). Цели на обучението:Да се информират родителите за съвременната интерпратация на явлението агресия. Да усвоят основни съвременни техники за овладяване на агресивното поведения. След обучението родителите ще получат: Сертификат за участие в обучението; Компетентности относно съвременната визия за агресията при децата и възрастните; Конкретни техники за справяне при проява на агресивно поведение.

Публикувано в Теми семейства

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти. Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне). Цел на обучението: Да се оптимизират уменията на родителите да прогнозират и планират развитието на детето си, на основата на развитие на неговия творчески потенциал ( избор на училище, спорт, изкуство и др.) След обучението родителите ще получат: – Сертификат за участие в обучението; – Конкретни умения за различаване и оценяване на дефицитите и капацитетите в развитието на собствените си деца; – Индивидуална консултация относно стратегичското планиране при собственото си дете.

Публикувано в Теми семейства

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти. Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне). Цел на обучението: Да се оптимизират взаимоотношенията между основните субекти в живота на учещото се дете – родители и учители. След обучението родителите ще получат: – Сертификат за участие в обучението; – Родителите да повишат своята информираност относно спецификите на взаимоотношенията „родители – деца – учители” в условията на детската градина и/или училището; – Родителите ше получат конкретни умения за оптимизация на отношенията „родители-деца-учители” в условията на взаимодейс

Публикувано в Теми семейства

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти. Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне). Цел на обучението: Актуализиране на родителските компетентности относно БИО храните – за децата и семейството. След обучението родителите ще получат: – Сертификат за участие в обучението; – Информация относно БИО продуктите и храненето; – Техники за приготвяне на БИО храна; – Рецепти за БИО храни. Автор: Александър Дерижан

Публикувано в Теми семейства

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти. Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне). Цел на обучението: Да се оптимизира отношението на родителите към храненето на децата и се актуализират нагласите им за режима на хранене в семейството. След обучението родителите ще получат: – Сертификат за участие в обучението; – Съвременни правила за избор на подходящ хранителен режим на детето и семейството; – Система от дейности за ангажиране на децата в приготвянето на храната; – Модерни техники за спазване на хранителен режим – анти-енергийни напитки, ГМО

Публикувано в Теми семейства