ЕКИП

КСЕНИЯ СТОЯНОВА СЕМИЗОРОВА

КСЕНИЯ СТОЯНОВА СЕМИЗОРОВА
Име КСЕНИЯ СТОЯНОВА СЕМИЗОРОВА
Адрес
Телефон  
Факс  
E-mail k.semizorova@abv.bg
 
Националност
Дата на раждане
Трудов стаж
1984 – 1989

1989 – 1999

2000 – до момента

 

Директор на ЦДГ №11

Директор на ЦДГ №40

Директор на ОДЗ №7

Основни дейности и отговорности

 

 

Образование и обучение

 

• 1978 – 1980

1982 – 1985

ИДНУ „Н. Крупская”

СУ „Св. Кл. Охридски” , ф-ал Благоевград

• Наименование на придобитата квалификация Предучилищна педагогика

Логопедия


 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

 

Майчин език български

 

Други езици

 

  Руски език
Четене отлично
Писане добро
Разговор добро

 

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и   екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

Работа в екип

 

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

Координация, управление и организация, проекти и диференцирани бюджети

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

Компютърни умения

 

 

Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.

Съавтор на учебни програми и учебни помагала

 

Свидетелство за управление на МПС ДА

 

Допълнителна информация Работа по пректи – БДП, Екология, Бит и култура, народни обичаи – Софийски университет – Исторически факултет.

Испания – сдружение „Предтечи”

Участие в международни конференции:

гр. Бурса – Интеркултурно образование – „Правата на детето” –2009

Анталия – Екологично възпитание – 2009

Мадридски университет – Ефективно управление на учебно заведение – Мадрид.

Университет Гранада – „Управление на конфликти” – 2010.

Съавтор на учебни помагала и програмни системи „Неогеа”, „Ръка за ръка”.

Лектор към Просвета и „Предтечи”

 

 

 

Публикувано в sv