ЕКИП

Общуването „родители – деца – учители”.

Общуването „родители – деца – учители”.

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти.
Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне).
Цел на обучението: Да се оптимизират взаимоотношенията между основните субекти в живота на учещото се дете – родители и учители.
След обучението родителите ще получат:
– Сертификат за участие в обучението;
– Родителите да повишат своята информираност относно спецификите на взаимоотношенията „родители – деца – учители” в условията на детската градина и/или училището;
– Родителите ше получат конкретни умения за оптимизация на отношенията „родители-деца-учители” в условията на взаимодействията си с детската градина и/или училището.

Автор: доц.д-р Ицка Дерижан

Публикувано в Теми семейства