ЕКИП

„Различните деца” и как да се отнасяме с тях?

„Различните деца” и как да се отнасяме с тях?

Обучението е предназначено за родители на деца от всички възрасти.
Продължителност: 2 сесии по 2 или 3 часа дневно (по договаряне).
Цел на обучението: Да се оптимизират отношенията на родителите с децата, които са „различни” – деца с увреждания, с хронични заболявания, с различен етнически произход и др.
След обучението родителите ще получат: – Сертификат за участие в обучението; – Актуална информираност относно харектеристиките на „различността” при децата –с увреждания, с хронични заболявания, с различен етнически произход и др. – Информираност относно правата и ангажиментите на семейството и училището в процеса на приобщаването на тези деца в детската градина и/или училище; – Комплект от характеристики (педагогизирани) на най-често срещаните заболявания и/или увреждания при децата и предписания за адекватно поведение към тях.

Публикувано в Теми семейства